energy.people.com.cn

Data Type Article
Document Count 72404
Updated Sept. 15, 2017
First Article Date Jan. 2014
Download people_energy.tar.gz

Categories

Category Probability
Energy 0.38480149973155153
Finance 0.12456740611554439
HR 0.09906988063717938
Architecture 0.07727057086753313
Other 0.3142906426481916

Word Cloud

Concept Frequency
China 50
Beijing 23
USA 22
NewEnergyVehicle 20
Towncar 17
Region 17
17
ElectricVehicle 17
Road 17
RussianFederation 17
Shanghai 17
Shanxi 16
England 16
Factory 16
Shandong 16
Overseas 16
Xinjiang 16
Iran 15
Beijing-Tianjin-HebeiRegion 15
Japan 15
Guangdong 15
Hebei 15
Land 15
Europe 15
Shenzhen 15
Neimenggu 15
Tianjin 15
Guangzhou 15
Jiangsu 15
Town 15
YangtzeRiver 15
Sichuan 15
Chongqing 15
Yunnan 15
Shaanxi 15
Airport 15
NewYork 15
Nature 15
Ocean 15
ThreeGorges 15
SquareShape 15
Ningxia 15
Canada 15
Asia 15
ControlledAccessHighway 15
HongKong 15
Australia 15
Tesla 15
Germany 15
Hyundai 15
Gansu 15
India 15
Guizhou 15
Urban 15
Zhejiang 15
Henan 15
15
JackLondon 15
France 15
Brazil 15
Bridge 15
ChongqingOrientalSolenoidValveFactory 15
15
Hubei 15
Liaoning 15
Fujian 15
Hunan 15
Jiangxi 15
Hainan 15
BYDAuto 15
Nanjing 15
Anhui 15
IndustrialPark 15
Guangxi 15
BAICGroup 15
ParkingLot 15
Heilongjiang 15
SouthKorea 15
Store 15
Ukraine 15
Hangzhou 15
Iraq 15
Truck 15
Venezuela 15
Tibet 15
LeCom 15
Africa 15
ConvenienceStore 15
Qingdao 15
Yulin 15
Qinghai 15
North 15
Jilin 15
Tangshan 15
Mexico 15
SaudiArabia 15
Track 15
Zhengzhou 15
Chengdu 15
Taiwan 15

Brands

Brand Count
Tesla 662
Hyundai 650
BYDAuto 442
BAICGroup 389
LeCom 332
Volkswagen 244
NissanMotor 196
GMCAutomotive 144

Products

Product Count
NewEnergyVehicle 6238
ElectricVehicle 2788
Truck 342
Motorcycle 130
SUV 106
SportsCar 70
AutonomousAutomobile 40
HybridVehicle 30

Date Series

Date Documents
2016-Q1 128
2016-Q2 233
2016-Q3 1309
2016-Q4 886
2017-Q1 580
2017-Q2 0
2017-Q3 0